Ekstrabevilget sju millioner til omsorg og velferd

I desember stemte flertallspartiene ned Aps forslag om tilleggsbevilgninger til omsorg. Nå fant de selv fram friske millioner.