Sier ja til avfallsanlegget

HER KAN DET KOMME: Det nye anlegget er tenkt plassert i tilknytning til Rfds anlegg på Lyngås.

HER KAN DET KOMME: Det nye anlegget er tenkt plassert i tilknytning til Rfds anlegg på Lyngås.

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen i Buskerud sier ja til Stena Recyclings planer om nytt gjenvinningsanlegg på Lyngås.

DEL

LYNGÅS: Det er et år siden Lierposten første gang skrev om det planlagte anlegget.

Videre behandling av den politisk betente saken har imidlertid vært stilt i bero fram til Fylkesmannen hadde ferdigbehandlet søknaden om tillatelse etter forurensningsloven.

Konklusjonen ble kjent for det politiske Lier i helgen.

Første hinder passert

Med Fylkesmannens godkjennelse er første hinder passert på vei mot etablering.

Neste hinder er den politiske behandlingen i Lier når byggesøknaden kommer.

I godkjennelsen skriver Fylkesmannen blant annet:

– Fylkesmannen mener at virksomhetens planlagte driftsopplegg, hvor all mottak, mellomlagring og behandling av avfall skjer på tett dekke og at overvann fra anleggsområdet blir ledet til oljeutskilleren og renseanlegg, samt at virksomheten kontinuerlig jobber med utslippsreduserende tiltak, gjør det sannsynlig at virksomheten kan drives uten å medføre uakseptabel forurensning.

Politisk strid

Saken kommer nå tilbake til kommunen der den etter hvert skal behandles politisk etter plan- og bygningsloven.

I sitt høringssvar var det politiske flertallet positiv til etableringen, men påpekte samtidig at søknaden om etablering ikke kunne anbefales hvis de trafikale forhold med hensyn til miljø og sikkerhet ikke ble utbedret betraktelig.

Senterpartiet er blant partiet som er sterkt kritisk til etableringen.

Gruppeleder Espen Lahnstein var sterkt kritisk til flertallets konklusjon, og uttalte blant annet følgende i april:

– Dette er å spille lotto med Liers store naturressurser. Denne etableringen kunne vi stanset nå, men flertallet valgte å ikke gjøre det. I stedet velger de å si at dette er en virksomhet de ønsker etablert i Lier.

Bakgrunnen

Det var i november 2016 det ble kjent at Stena Recyclings hadde planer om å etablere et sorterings- og gjenvinningsanlegg på Lyngås.

Anlegget er tenkt plassert i tilknytning til Rfds(Renovasjonsselskapet for Drammensregionen) gjenvinningsstasjon.

Ifølge søknaden skal anlegget dimensjoneres for å ta imot cirka 90.000 tonn næringsavfall som skal sorteres, eventuelt kvernes, omlastes og deretter sendes videre til andre gjenvinningsanlegg eller sluttbehandlingsanlegg.

I tillegg er det søkt om mellomlagring av farlig avfall og mindre mengder smittefarlig avfall.

Anlegget skal også kunne ta imot, miljøsanere og presse 3000 utrangerte kjøretøy årlig.

Det er også søkt om produksjon av biobrensel, samt at det skal etableres et kverneanlegg for impregnert og kreosotimpregnert treverk.

Det er antatt at det til enhver tid vil være mellomlagret 25.000 tonn på Lyngås-anlegget.

Det er uttalt at det vil ta 10 år før anlegget er i full drift.

Artikkeltags