– Det er positivt at det settes av penger, men for oss er det for lite

Flertallspartiene vil sette av to millioner kroner fordelt over fire år til opprusting av samfunnshus i Lier.