Varsel om helseskadelig arbeidsmiljø i Sør-Øst politidistrikt

Artikkelen er over 1 år gammel

Varslere mener alvorlige kritikkverdige forhold i Sør-Øst politidistrikt, knyttet til ledelse og arbeidsmiljø, innebærer høy risiko for distriktets evne til å gjennomføre nærpoliti- og påtalereformen.

DEL

(Drammens Tidende) Dette skriver VG.

– Her sitter tre kjemperessurssterke ansatte, uvirksomme, syke og ribbet for arbeidsoppgaver. Det er et voldsomt sløseri, sier varslingsadvokat Birthe Eriksen til VG om situasjonen.

5. februar i år skrev Politiforum om at omorganiseringen av Norges tredje største politidistrikt har skapt langvarige konflikter mellom politimester Christine Fossen og flere av medlemmene i ledergruppen ved distriktet.

LES OGSÅ: Politimesteren får kritikk for lederstil

Innklaget for lederstil

Allerede for ett år siden ble politimester Christine Fossens lederstil klaget inn til Politidirektoratet.

I juni i fjor sendte daværende fungerende leder i Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm, en klage til Politidirektoratet.

Der forteller han at han føler seg oversett, har fått skyllebøtter foran resten av ledergruppa og at kritiske spørsmål blir møtt med negativitet og irritasjon. Det som i utgangspunktet var en klage, får senere status som et varsel av Politidirektoratet.

Han hevder blant annet at politimesteren har reagert med sinne og utbrudd på kritiske spørsmål, baksnakket medlemmer i ledergruppa og gitt medlemmer i interimledergruppa skylden for dårlige resultater.

Stridens kjerne var plassering av hovedsetet i det nye politidistriktet, der Drammen ble vraket i siste øyeblikk til fordel for Tønsberg.

LES OGSÅ: «Mr. Samlok» ble vraket til toppjobb

Hevder Fossen har mobbet ansatte

Ifølge VG leverte Kluge Advokatfirma, på oppdrag fra Politidirektoratet, 5. desember i fjor en undersøkelse om politimester Fossen hadde trakassert eller mobbet ansatte.

Konklusjonen fra Kluge ble at dette hadde hun ikke gjort. Likevel kom de til at Fossen ved en enkeltanledning hadde utsatt en ansatt for «uheldig psykisk belastning» i strid med arbeidsmiljøloven, skriver VG.

Advokat Birthe Eriksen, som representerer varslerne, sier at hun og hennes klienter er svært uenige med Kluges undersøkelse. De mener undersøkelsen er bygget på feil premisser, og at ukulturen får fortsette i politidistriktet som følge av at varslene ikke er behandlet forsvarlig.

Eriksen sendte derfor inn et nytt varsel til Justisdepartementet varslingskanal på vegne av de tre varslerne. Dette gjorde hun 11. april i år.

– Distriktet er i fritt fall og tilliten til toppledelsen er veldig dårlig, sier en av varslerne og andrenestleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt, Paal Knutsen, til VG.

Politidirektoratet avslår påstanden om at det første varslet ble behandlet uforsvarlig. I et brev fra 5. juni skriver Politidirektoratet at de anser det som unødvendig med en ny intern gransking, men at man skal finne fram til tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

– Ikke oppe og går som et stort distrikt

Visepolitimester Steinar Kaasa i Sør-Øst politidistrikt skriver følgende i en mail til Drammens Tidende:

– Arbeidsutvalget i Sør-Øst politidistrikt som består av både arbeidsgiver og arbeidstakersiden i tillegg til vernetjeneste og tillitsvalgte fikk 21. juni informasjon om innholdet i en varslingssak i distriktet av Politidirektoratet. Direktoratet har orientert oss om at det i varslet er framsatt påstander om fortsatt uforsvarlig arbeidsmiljø for varslerne og andre.  Varselet ble innlevert til Justissektorens felles varslingskanal, som sendte det videre til Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet besluttet at Politidirektoratet var rette instans til å behandle varselet videre.

– POD har orientert oss om at det i varslet er framsatt påstander om fortsatt uforsvarlig arbeidsmiljø for varslerne og andre. Politidistriktet skal iverksette lokale tiltak for å sikre at varslerne og andre har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og vernetjeneste, tillitsvalgte og AMU vil være sentrale parter sammen med arbeidsgiver i dette arbeidet. På grunn av ferieavvikling vil ikke dette arbeidet starte før i august.

–  Av hensyn til varslingsrutinene er det slik at alle varsler om kritikkverdige forhold skal behandles med konfidensialitet og på en god måte slik at den som varsler og den det varsles om blir ivaretatt, derfor kan vi ikke gå nærmere inn på innholdet i den omtalte saken.

–  Det utføres mye godt arbeid, og vi leverer mye god polititjeneste hver eneste dag i Sør-Øst. Det er utfordrende tider vi står i, selv om vi er ferdige med de organisatoriske endringene i reformen. Det er mye nytt, og oppgavene er mange slik at belastningen er høy på de ansatte. Innsatsen som legges ned er stor. Vi er ikke oppe og går som et stort distrikt ennå, og må jobbe hver eneste dag for å få på plass rutiner og nye måter å jobbe på.

LES OGSÅ: Flere politikere og ansatte ber om omkamp

Artikkeltags