Flere forbrytelser

Artikkelen er over 5 år gammel

Antall anmeldte forbrytelser øker i Lier.

DEL

De første seks månedene i år ble det anmeldt 375 forbrytelser i Lier, mens tallet for samme periode i fjor var 358.

Det vil si at antall anmeldte forbrytelser har økt med 17 tilfeller – eller nesten fem prosent – i løpet av første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette framgår av Søndre Buskerud politidistrikts halvårlige rapport med statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling.

Antall anmeldte foreseelser første halvår i år var 261 – én mindre enn samme periode i 2014.
 

Færre anmeldelser totalt

For Søndre Buskerud politidistrikt sett under ett, viser rapporten at straffesakstallene for første halvår 2015 en fortsatt nedgang i antall anmeldte forbrytelser.

Nedgangen er størst innenfor vinning, både for simple og grove tyverier. Det har vært en nedgang på 11,2 prosent i antall anmeldte vinningsforbrytelser hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.
 

Blir slått sammen

Fra 1. januar 2016 vil Søndre Buskerud politidistrikt bli slått sammen med resten av Buskerud, Vestfold og Telemark i et nytt politidistrikt Sør-Øst.

Valg av hovedsete for nytt distrikt blir klart i løpet av høsten, og politimesterstillingen for det nye distriktet er lyst ut.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken