Vil bruke 60 millioner på oppgradering av rådhuset

I budsjettforslaget fra rådmannen er det neste år satt av fem millioner kroner til rehabilitering av rådhuset.