- Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder på at dagens navn er kronglete, tungvint og vanskelig å huske. Vi har derfor valgt å endre til et kortere og enklere navn, som i større grad kan bidra til å bygge kjennskap til kollektivtrafikken i Buskerud, skriver Buskerud Kollektivtrafikk i en pressemelding.

Det betyr også at hele profilprogrammet vil bli nytt. Busstilbudet skal deles inn i kategoriene Brakar By og Brakar Region. I tillegg har bestillingstilbudet fått navnet Brakar Fleks.

Etter hvert som nye deler av busstrafikken i Buskerud konkurranseutsettes de neste årene, skal det ffases inn nye farger på bussne.

Brakar By blir gul, og Brakar Region blir grønn.

- Vi har valgt farger som er godt synlige i trafikken, slik at bussen skal være lett å få øye på for alle, sier salgs- og markedssjef Kjersti D. Nordgård.

For Liers del betyr det at de nye fargene fases inn først i 2014.

Som bjørnen

Det er fylkesvåpenet som har vært utgangspunkt for navnvalget. På fylkesvåpnet er det avtegnet en bjørn.

- Vi synes det er et godt navn. Det klinger godt, har tradisjon i Buskerud og fungerer godt i både by og land, sier Nordgården.

- Bjørnen representerer kraft og styrke, men også tradisjon og kultur i Buskerud. Dette er egenskaper vi identifiserer oss med, og akkurat som bjørnen vil vi sette spor etter oss, skriver selskapet i pressemeldingen.