– Vil ha godt forhold til naboene

Vil starte utvikling: – Vi har startet forberedelsene med å klargjøre tomten, men det er for tidlig å si noe konkret om hva som kommer, sier Nils Chr. Gevelt.

Vil starte utvikling: – Vi har startet forberedelsene med å klargjøre tomten, men det er for tidlig å si noe konkret om hva som kommer, sier Nils Chr. Gevelt.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

13 år etter oppkjøpet vil Nils Chr. Gevelt utvikle 86 mål med næringsarealer på Den gamle Kværner-tomta på Tranby.

DEL

TRANBY: I sommer startet hogsten på den omstridte tomten.

Søknaden om å planere og klargjøre tomten for utbygging, ligger hos kommunen.

I løpet av to-tre år håper grunneier og eiendomsutvikler Nils Chr. Gevelt at området, som ligger vest og sør for Aker Solution, er opparbeidet og utviklet til næring.

Hva slags næring er imidlertid for tidlig å si noe om.

Omstridt

– Vi har startet forberedelsene med å klargjøre tomten, men det er for tidlig å si noe konkret om hva som kommer. Jeg ser imidlertid for meg en blanding av lager, logistikk og produksjon, sier han.

Prosjektet er imidlertid omstridt. Da hoggingen startet i sommer, kom reaksjonene fra naboer og turgåere som aktive brukere av området.

Eiendommen imidlertid ikke bare satt av til næring i kommuneplanen. Den er også ferdig regulert.

For en kommune med manko på næringsareal, er det et viktig prosjekt.

– Jeg har forståelse for reaksjonene, men samtidig håper jeg at folk forstår at dette er en eiendom som allerede i 1972 ble regulert til næring, og som kommunen har ønsket at skal brukes til næring. Det var derfor jeg kjøpte tomten i 2001, sier Gevelt.

I tillegg til den eiendommen på 85–86 mål han nå ønsker å utvikle, eier han også 50 mål som ble tilbakeført til LNF-område etter at det ble påvist den sjeldne orkideen myrflangre.

Denne eiendommen kjøpte han i 2005 etter at den i 2004 ble vedtatt til næringsformål i kommuneplanen.

– Jeg er opptatt av et godt forhold til naboene, og har en god dialog med velforeningen. Derfor har jeg startet med tilrettelegging for omlegging av den delen av turveien som blir berørt av utbyggingen, samt gjøre det mulig å etablere en ny lysløype. Den forsvant i 2003, og jeg har forstått at det er et ønske om å få den tilbake, sier han.

Traseen er ryddet, og det har kommet reaksjoner på hogsten som også har foregått inne på orkidétomten.

– Den tidligere traseen gikk gjennom området der myrflangren vokser. Nå har vi lagt den utenom. Jeg har forståelse for at noen reagerer på det utførte arbeidet, men planen er å pukke opp og gjøre dette til en skikkelig turtrasé. Jeg synes det er bra at folk får en forståelse av hva vi holder på med, og hvilke planer vi har. Det er viktig for meg å også bidra til å gi noe tilbake til lokalbefolkningen, sier Gevelt, som heller ikke er fremmed for å bidra til etableringen av lysløype.

– Under visse forutsetninger er jeg villig til å bidra på et spleiselag for å få realisert en lysløype, sier han.

Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe, henviser til kommuneplanen.

– Ifølge gjeldende kommuneplan er dette området planlagt for næring. Det skal mye til for å reversere dette.

At det er kommet til dels sterke reaksjoner lokalt, mener han ikke taler for at prosjektet bør stanses.

– De innspillene jeg er orientert om gjelder forhold som ble vurdert da vi vedtok gjeldende kommuneplan, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken