Gå til sidens hovedinnhold

Vil «booste» rusarbeidet

Artikkelen er over 6 år gammel

Derfor inviterer NAV til fagdag med tema: Vi gir mennesker muligheter.

LIERBYEN: Torsdag 25. september inviteres rådmann, NAV, kommuneoverlege, politikere, spesialhelsetjeneste, brukere og andre til et heldags fagseminar på Haugestad.

Det blir en dag full av eksempler og suksesshistorier fra andre kommunen i landet.

«En boost»

– Målet er å få til en boost i arbeidet med personer som sliter med rus. Vi håper å få et økt engasjement både i NAV, og i kommunen for øvrig, for å gi muligheter for bedre dager for dem som har rusproblemer, sier ruskonsulent Espen Solnørdal i NAV Lier.

– Kommunen og NAV gjør allerede mye bra, men vi er overbevist om at vi kan gjøre ting enda bedre. Vi mener det er et stort uforløst potensial i forhold til å trekke på de ressursene brukerne og vi har, for å bidra til at folk kommer seg ut i arbeid og aktivitet, sier han.

Sammen med Trine Ekeland står han ansvarlig for dagen, og de håper at opptil 70 personer møter opp.

– Det handler om skape tiltak som bidrar til å fylle hverdagen for personer som sliter med rus. Å komme seg ut og ha noe å gå til, er oppbyggelig. Det å ikke ha noe å gå til, er destruktivt, påpeker Solnørdal.

Et nytt liv

Dagen innledes med et foredrag av Hågen Haugrønning. Han kom seg ut av et liv innen rus og psykiatri, og er nå en ettertraktet kurs- og foredragsholder basert på egne erfaringer.

Deretter skal det hentes erfaringer fra prosjekter i regi av NAV Finnmark, Horten og fra Kirkens Bymisjon i Drammen. Fellesnevneren for foredragene er hvordan få personer som sliter med rus og psykiatri ut i aktivitet.

– Det handler om å se mulighetene som gjør at vi kan finne aktiviteter som gjør dagene mer meningsfylte, sier Solnørdal.

Tre ruskonsulenter

NAV Lier har akkurat ansatt sykepleier Jon Øivind Lærum som én ruskonsulent, som gjør at NAV-teamet består av tre ruskonsulenter og en miljøarbeider.

De har kontakt med rundt 100 personer med problemer knyttet til rus, og som av egen vilje har søkt hjelp og råd hos NAV. I dag er det et dagtilbud på Annekset (ved siden av Hegg gamle skole) to ganger i uken, mandag og torsdag mellom kl. 12.00 og 15.00. Rundt 15 personer er innom hver gang. Målet er å utvide med ytterligere én dag i uken i første omgang.

På annekset er det både utlevering og innlevering av brukerutstyr, samt feltpleie i form av sykepleie. Det serveres et varmt måltid hver gang. Annekset har ellers et godt samarbeid med lokale bidragsytere, som matvareforretninger, diakon og tannpleier.

– Det er fin gruppe som bruker Annekset, og de er glad i stedet. De er ressurssterke bare de blir gitt muligheten, sier miljøarbeider og ansvarlig på Annekset, Anne Wamstad.

Kommentarer til denne saken