Gå til sidens hovedinnhold

Oddevall best i landet

Artikkelen er over 7 år gammel

Takket være jevn satsing på aktivitet er Oddevall SFO en vinner blant brukerne.

Det mener kommunalsjef Bente Gravdal etter at resultatene fra den store brukerundersøkelsen for SFO og barnehager ligger klar.

– De har jobbet målrettet med dette i flere år, og det vises, sier hun, og legger til at resultatet jevnt over er godt for kommunen.

– Samlet sett ser vi at det er mange gode tall, og det har vært en fin framgang fra 2009 på flere områder. Det skal vi ha fokus på, og samtidig fortsette å jobbe med de områdene vi sliter, sier hun.


Befester posisjonen

Snittallet for 2013 på landsbasis ligger på 4,6, og Oddevall har oppnådd 5,4. Dette er også det høyeste i landet.

– Det er veldig bra. Oddevall har vektlagt dette med fysisk aktivitet, og aktiviteter generelt for barna over flere år. Det gir gode resultater. De befester med denne undersøkelsen posisjonen sin, sier Gravdal. Totalt i kommunen er det fire av 10 SFO’er som ligger over landsgjennomsnittet.


Gjort tiltak

I motsatt ende av lista ligger Egge SFO, som ikke bare har en av de laveste svarprosentene på 31 prosent, men også den desidert laveste snittscoren med 3,8.

– Det er bekymringsfullt, sier Gravdal;
– De har gjort tiltak på Egge, men fikk ikke den effekten de håpet på. Men de fortsetter å jobbe med saken, legger hun til.

Hvorfor svarprosenten var såpass lav på skolen, har hun ikke svar på.

– Nei, det er litt pussig. I størrelse er Egge og Oddevall jevnstore, og at Egge har en svarprosent på 31, mens det på Oddevall ligger på 66 prosent er merkelig, sier hun.

Likevel er det fornøyd kommunalsjef som kan konkludere med gode tall i undersøkelsen.


Over gjennomsnittet

I undersøkelsen for barnehager ligger Lier over gjennomsnittet.

Hele 17 av de 25 barnehagene på lista har endt opp med en score på eller over landssnittet. Familiebarnehagene scorer desidert høyest, etterfulgt av Bakkeli, Nøste og Gunnersbråtan.

– Barnehagetallene er veldig bra. Det støtter mitt inntrykk at det er gode barnehager i kommunen, med mye satsing på kvalitet og kvalitetsarbeid, sier Gravdal, og mener det som gjør at enkelte barnehager oppnår veldig høy score kan forklares med systemrettet jobbing i hver enkelt barnehage.


Jobber videre

Den barnehagen som kommer dårligst ut i undersøkelsen er Dambråtan, en av bare tre kommunale barnehager i Lier. Alle tre ligger i nedre del av lista.

– Generelt er det gode resultater, men når noen scorer så høyt blir nødvendigvis noen som ender nede. men selvsagt er det ting vi skal jobbe videre med for å forbedre, sier Gravdal.

Kommentarer til denne saken