"Ny" hall til 38 mill.

Styreleder i St. Hallvardhallen, Svein Skancke, håper og tror en nyoppusset, modernisert, lys og trivelig St. Hallvardhall kan stå klar innen 2012. Styrelederen (til høyre) sammen med hallbestyrer Tomas Larsson.

Styreleder i St. Hallvardhallen, Svein Skancke, håper og tror en nyoppusset, modernisert, lys og trivelig St. Hallvardhall kan stå klar innen 2012. Styrelederen (til høyre) sammen med hallbestyrer Tomas Larsson.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Hvis hallstyret får det som de ønsker, vil St. Hallvardhallen snart gjennomgå en total «make-over». Prislappen blir på 38 millioner kroner.

DEL

Etter 25 års bruk, og ditto slitasje, trenger St. Hallvardhallen en full gjennomgang og rehabilitering.

I oppussingsplanene ligger også utbygging og modernisering av hallens standard, både med tanke på miljømessige krav, men også for å skape en triveligere sosial møteplass og nye, mer varierte bruksområder.

Prosjektet kalles «Nye, grønne St. Hallvardhallen» og startet allerede i 2006.

STATUS

Reistad IL eier St. Hallvardhallen, og et eget styre har ansvar for drift og vedlikehold. Hallen består av to håndballbaner med en publikumskapasitet på 1500. I tillegg har danselinja på St. Hallvard videregående skole et eget danserom. Hallen inneholder ellers blant annet kiosk, klatrevegg og skytebane.

Hallen brukes av 1200 skoleelever og 450 idrettsungdommer hver uke og er åpen 14 timer hver dag. Hallens leietagere er Buskerud fylkeskommune (v/St. Hallvard videregående skole), Lier kommune, samt idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

SKAPE TRIVSEL

Ifølge hallstyret er St. Hallvardhallen i et skrikende behov for full rehabilitering. Både ventilasjon og lys-/støyforhold i hallen ligger milevidt unna dagens krav. Det er fuktskader i dusj og garderober.

Styreleder i St. Hallvardhallen - Svein Skancke - forteller at leieinntektene har vært så lave at hallen ikke har fått avsatt penger til løpende vedlikehold. Derfor sliter nå hallen med et betydelig etterslep. Undersøkelser viser også at brukerne av hallen er misfornøyde med dagens forhold.

- St. Hallvardhallen er Liers største innendørs møteplass for idrettsungdom. Og når vi samtidig vet at befolkningsgrunnlaget i området vil øke med boligutbygginger på Nøste og en eventuell fjordby på Lierstranda, sier det seg selv at vi ikke kan la hallen forfalle ytterligere, sier Skancke, som legger til at slik hallen framstår i dag er den i utakt med tiden og framstår ikke som et sted man ønsker å være lenger enn høyst nødvendig.

Derfor inngår det i planene at kiosken og inngangspartiet skal oppgraderes og gjøres om til en trivelig sosial møteplass. Man ønsker også å legge til rette for treningstilbud til foreldre. Hallen er heller ikke tilrettelagt for funksjonshemmede.

38 MILLIONER

I oppussings- og utbyggingsplanene ligger det ellers økt lagerplass, utvidet treningsrom med oppgradert treningsutstyr og nytt undervisnings- og aktivitetsrom i første etasje. I andre etasje er det planlagt en 315 kvadratmeter ny treningssal, mens eksisterende arealer bygges om til trening og andre sosiale aktiviteter.

Prislappen estimeres til 38 millioner kroner. Hovedleietakerne - Buskerud fylkeskommune og Lier kommune - forventes å dekke cirka 20 millioner kroner av regningen. Prosjektgruppa har fått en forhåndsgodkjenning av tippemidler på 10 1/2 millioner, mens 7 1/2 millioner forhåpentligvis tjenes inn ved momsfritak. Jobben med å selge inn prosjektet til politikere i fylkeskommunestyret og kommunestyret er allerede startet. Et første konsolideringsmøte med ordfører Ulla Nævestad var positivt, men ga selvsagt ingen umiddelbare løfter om penger.

Svein Skancke har imidlertid vanskelig for å se at det offentlige kan si nei til planene.

- Vi hadde ikke holdt på med denne jobben, hvis vi bare et øyeblikk var i tvil om at det offentlige ville finansiere den nye St. Hallvardhallen. Alternativet smaker jo svært dårlig, hvis politikerne mener alvor ved å satse på idrettsaktiviteter, miljø og helse for innbyggerne, sier Skancke.

Hallstyret og Reistad IL vil selv stå for prosjektering og gjennomføring av oppussings- og byggeprosjektet. En god del av arbeidet vil foregå på dugnad. En optimistisk Svein Skancke håper at arbeidet kan starte allerede til sommeren. Han har tro på at en ny og attraktiv St. Hallvardhall kan tas i full bruk ved årsskiftet 2011/2012.

Artikkeltags