FINNEMARKA: - Ja, nå blir det muligheter for kortidsleie av Lelangsplassen. En perle i Finnemarka ved nordenden av vannet Lelangen, cirka tre kilometer nord for Eiksetra, forteller Torkel Skoglund fra grunneieren, Statskog.

I løpet av 2016 håper Skoglund også at det blir bygd nytt på Gjevlekollkoia litt lengre nord i marka.

Lelangsplassen har vært bebodd av finner på både 1600- og 1700-tallet. AS Børresen var eier av koia i mange år før først Orkla og nå Statskog ble eier. Statskogs hytteutleie i

Buskerud har fram til nå vært begrenset til de såkalte Sølvverksskogene ved Kongsberg, men det blir det altså en endring på.

Klar i slutten av januar

– Tidligere var Lelangsplassen bortleid på åremål, men nå blir dette et flott tilbud til allmennheten med korttidsleie. I slutten av januar skal det bare være å gå inn på www.inatur.no og bestille plass, sier Skoglund.

– Hva kan Lelangsplassen tilby folk som lar seg friste?

– Dette er ei helårshytte med bilvei fram både sommer og vinter. Om vinteren går det preparert skiløype omtrent forbi dørstokken og i vannet er det fisk. Bygningen ble pusset opp nå i høst, og her er det seks sengeplasser, solcelle, båt, platting og solsenger fra sommeren 2015. Trives man ikke her, trives man ingen steder, sier Statskogs mann i Finnemarka og smiler.

Langtidsplane

Statskog ønsker også å se på muligheten for å få gjort noe med den gamle brannvakthytta på Gjevlekollen (602 moh).

– Vi vil jobbe for å øke tilretteleggingen for det enkle friluftslivet i Finnemarka, og Gjevlekollkoia vil være et viktig bidrag i så måte. Vi ønsker primært å etablere et nytt bygg som erstatning for den gamle hytta som er i svært dårlig stand. Restaurering er vurdert, men tilstanden på den gamle hytta er dessverre ikke bra forklarer Skoglund.

Statskog har invitert med DNT Drammen og Omegn (tidligere DOT) til å gjøre noe sammen med Gjevlekollkoia. Turistforeningen er positive til et samarbeide, og et samarbeide er avgjørende om det skal være realistisk å få gjort noe på Gjevlekollen, mener han. Hvis man lykkes med å komme fram til en løsning, er 2016 det mest realistiske anslaget for når det nye bygget kan stå klart.

«Nye» Gjevlekollkoia skal først og fremst være et dagsturmål med sin panoramautsikt over både store deler av Finnemarka og mye av Lierdalen. Statskog planlegger primært et bygg hvor du går inn, kan fyre på ovnen og nyte utsikten.