– Det sto ikke på oss

Espen Eriksen (t.v.) og Jon Buxrud i KIWI Norge mener deres erfaring med Nav viser et tungrodd byråkratisk system. Foto: Hanne Austad (Foto: Hanne Austad)

Espen Eriksen (t.v.) og Jon Buxrud i KIWI Norge mener deres erfaring med Nav viser et tungrodd byråkratisk system. Foto: Hanne Austad (Foto: Hanne Austad)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

KIWI Norge ønsket å samarbeide med Nav for å få ungdom ut i jobb. De sendte mail på mail. Men det tok flere måneder før Nav svarte.

DEL

LIER: – Det tok ikke bare måneder før Nav svarte. Det tok nesten tre år før prosjektet kom i gang, og det sto ikke på oss, forteller Jon Buxrud og Espen Eriksen til Drammens Tidende.

De to er henholdsvis utdanningssjef og HR-sjef i KIWI Norge på Lierstranda. Og erfaringene med Nav i denne sammenheng har gjort dem betenkte på et videre samarbeid.

– Idéen var at vi skulle tilby en fullverdig opplæring, fadderordning og praksisplass til ungdom for å få dem inn i arbeidslivet. Tanken var å starte opp i Drammen, og så ta det nasjonalt i butikkene våre på sikt, forteller Buxrud.

Blanke ark

Han sitter på et av grupperommene på KIWI-skolen og leser opp mailutvekslingen med Nav. Den første mailen ble sendt ut i slutten av 2010. Og listen av beklagelser for ikke å ha fulgt opp er lang. Her er mailer som skylder på omorganisering og nye ledere. Mail som kommer med forklaring om at brev er blitt liggende i kladdemappen og ikke blitt sendt. Og en mail i januar 2012, hvor Nav ber om restart-møte og nye blanke ark.

– Vi hadde noen møter, og alle var entusiastiske, det sto ikke på det. Men resultatene uteble, sier opplæringssjefen.

– I januar i fjor, to år etter min første henvendelse, spør jeg om det er noen fremdrift. Det fører ikke fram, og vi er i ferd med å gi opp. Først i mai i fjor tar de kontakt. Da er det en ny medarbeider, og vi må begynne på nytt.

Tre år etter

Nesten tre år etter initiativet fra KIWI kom prosjektet i gang.

– Vi stilte med fire plasser. Tre kom. To av dem falt fra underveis, mens en har fast jobb i dag, sier Espen Eriksen.

HR-sjefen peker også på manglende kommunikasjon og oppfølging fra Nav etter at opplæringen startet.

– Butikksjefene våre opplevde stadig å få spørsmål fra ungdommen om ting som Nav skulle ha informert om og gitt svar på, sier han.

Beklagelig

Leder av Nav Drammen, Steinar Hansen, berømmer KIWI for initiativet og sier at det er svært beklagelig at det ble som det ble.

Han begrunner den manglende oppfølgingen fra Nav med interne utfordringer og at flere ledere sluttet i den aktuelle perioden.

– Men når det er sagt, så har vi også sett at vi har vært en organisasjon som det har vært vanskelig å komme i kontakt med. Derfor har vi nå rigget Nav Drammen Jobbservice, som er en egen avdeling hos oss og som skal være en spydspiss mot næringslivet. Vi er atskillig mer beredt i dag, det håper jeg KIWI vil oppleve, sier han.

Artikkeltags