«Alle» må stemme

OPPFORDRER. Adnan Afzal, til daglig fylkesordfører Morten Eriksrøds høyre hånd, oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. – Spesielt blant dem med innvandrerbakgrunn er valgdeltakelsen for lav, sier Afzal, som selv er av pakistansk opprinnelse.

OPPFORDRER. Adnan Afzal, til daglig fylkesordfører Morten Eriksrøds høyre hånd, oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. – Spesielt blant dem med innvandrerbakgrunn er valgdeltakelsen for lav, sier Afzal, som selv er av pakistansk opprinnelse. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Også personer med innvandrer-bakgrunn har et ansvar, mener Høyres Adnan Afzal.

DEL

– Det er et paradoks at mange kommer fra land med begrenset demokrati. Her i Norge har de muligheten til å delta ved å bruke stemmeretten, men altfor mange lar være, og det er synd, sier Afzal.

Ifølge SSB (Statistisk sentral-byrå) er valgdeltagelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 25 prosent lavere enn blant etniske nordmenn. Det håper Adnan Afzal kan bedre seg.

– For meg er ikke poenget hva de stemmer, men at de stemmer, sier han.

Selv har han sin opprinnelse fra Pakistan, men er født og oppvokst i Norge. Først i Oslo og senere på Lierskogen. Han var tidlig politisk aktiv, og arbeider nå som fylkesordfører Morten Eriksrøds høyre hånd.


Variasjoner

I Buskerud er det 13.100 innvandrere med stemmerett. Det er store variasjoner i valgdeltakelsen blant de ulike innvandrergruppene.

– For eksempel har innvandrere fra Balkan i liten grad stemt ved valg, mens innvandrere fra India og Thailand har utmerket seg med høy valgdeltakelse over tid, bekrefter Afzal.

Selv var han en aktiv ungdomspolitiker allerede på videregående, og mener hans pakistanske bakgrunn ikke har vært til noe hinder i så måte.

– Slik jeg har opplevd det, har det verken vært noen fordel eller noen ulempe, sier han, og påpeker viktigheten av å stille krav – også til innvandrere.


Stemme – ikke klage

– De kommer til et land med et godt utviklet demokrati, og gis mulighet til en ny framtid. Da må vi som nasjon også kunne stille krav og ha forventninger. Å gi sin stemme er en mulighet til å vise at man ønsker å være en del av fellesskapet, sier han, og leverer følgende understatement, som bør gjelde samtlige med stemmerett i landet:

– Det nytter ikke å la være å stemme, og så klage etterpå.

Artikkeltags