NAV Lier betaler ut to milliarder kroner i stønader

NAV betaler to milliarder kroner i stønader til Liers befolkning. Det er mer enn kommunens totale budsjett.