(Romerikes Blad)

De siste ukene har ei elgku med tvillinger vært en «snakkis» på boligfeltet Prestå sen i Nannestad sentrum. Meningene blant beboerne har vært delte, mens noen har satt pris på å få naturen inn på stueveggene, har andre oppfattet kua som aggressiv.

Den kommunale fallviltgruppa har gjort flere mislykkede forsøk på å jage kua og kalvene til skogs, med svært blandet hell.

Fredag formiddag turde ikke kommunen overse klagene lenger, og valgte å avlive de tre dyra.

Til EUB sier Rune Storstein, stabsleder for plan og strategi i kommune at sikkerheten for innbyggerne er det viktigste for kommunens vurdering. Fallviltgruppa har avlivet dyrene med hjemmel i naturmangfoldlovens bestemmelser om helse- og sikkerhet, i samarbeid med politi og veterinær.