Positive til avfallsgigant på Lyngås

Lyngås miljø og næringspark

Lyngås miljø og næringspark

Artikkelen er over 3 år gammel

- Jeg kan ikke forstå at dette er innenfor reguleringsplanen, sa Sps Tone bergflødt, og anket saken inn til kommunestyret.

DEL

LYNGÅS: I utgangspunktet skulle planutvalget kun avgjøre om formålet med Stena Recyclings planer om en gjenvinningsstasjon på Lyngås er i tråd med reguleringsplanen for området.

Det hindret imidlertid ikke planutvalget å ta en debatt om selve etableringen av avfallsgiganten. En debatt som viste at det er foreløpig flertall for å si ja til den omstridte etableringen.

Ønsket bygge- og deleforbud

– Jeg kan med min beste vilje ikke se at dette tiltaket er i tråd med reguleringsplanen, og intensjonen som lå til grunn da den ble vedtatt. Det har aldri vært meningen at det skulle komme en ny, stor aktør i dette området. Jeg ønsker å være føre-var, og vil derfor foreslå å legge ned bygge- og deleforbud slik at vi på nytt kan se hva vi kan bruke området til. Tvilen skal komme menneskene og miljøet til gode,  sa Sps Tone Elisabeth Bergflødt.

Og fikk støtte fra Arbeiderpartiet.

– Lier er pålagt å ha et eget sorteringsanlegg for privatavfall. Når det gjelder håndtering av næringsavfall, så er ikke det noe som må løses i eget kommune, men som kan løses i et mer regionalt perspektiv. Om Lier skal ha et regionalt anlegg må vurderes opp mot intensjonen i reguleringsplanen, omgivelsene, nærheten til Lierelva og en beliggenhet som gjør at det vil bli mye tungtransport inn og ut av området, sa Tone Elisabeth Svendsen, og konkluderte:

Kan få store konsekvenser

– Beliggenheten til eiendommen utgjør en stor risiko. Riktignok vil Fylkesmannen helt skkert pålegge strenge sikkerhetskrav, men skjer det katastrofale utslipp så vil konsekvensen være store. Dette er i selve hjertet av bygda. Arbeiderpartiet kan ikke se at dette er innenfor intensjonen med reguleringsplanen, og støtter samtidig Senterpartiets forslag om å legge ned bygge- og deleforbund, fortsatte hun.

Flertallspartiene (SV, Frp, Høyre og Venstre) støttet imidlertid ikke forslaget om bygge- og deleforbud, og mente at tiltaket var innen for reguleringsplanen:

– Nå skal vi kun vurdere om dette tiltaket er innenfor formålet i reguleringsplanen. Stena er en seriøs aktør som vet hva de driver med. Det er godt kjent fra denne type virksomhet andre steder i landet. Dette tiltaket er viktig og riktig i et samfunnsmessig perspektiv, sa Venstres Geir Cato Kristiansen.

Høyres Helene Justad refererte til at de fleste, lokale reaksjoner var knyttet opp mot trafikkutfordringer.

– Jeg har vel aldri fått så mange henvendelser på en sak. De har imidlertid ikke vært rettet mot selve tiltaket, men mot trafikkforholdene knyttet til virksomheten, sa hun.

Og varslet et kommende krav om at det må lages grundige trafikkanalayser.

Burde ønske velkommen

Venstres Geir Cato Kristiansen mente Lier burde ønske anlegget velkommen.

– Jeg tenker helt motsatt av Ap. Dette anlegget er noe av de tryggeste vi kan ha. Det er en bransje som er strengt regulert med sertifiseringer og sikkerhetsopplegg. Jeg ønsker et slikt anlegg velkommen i Lier, og ser det som positivt at tilbudet finnes i regionen. Dette vil jo være til gode for næringslivet i Lier, men også næringsliv utenfor Lier. Jeg synes vi skal gi en tilbakemelding på at dette tiltaket er godt innenfor reguleringsplanen, sa han.

Det ble også vedtaket, som gjorde at Tone Elisabeth Bergflødt anket saken inn til kommunestyret der den kommer til ny behandling 4. april.

Artikkeltags