Nedskalerer Stena-planer: – Har fjernet alt det farlige

Per-Gustav Lyngås ber på vegne av grunneierne om en prinsippavklaring, før han eventuelt går videre med de nye planene for gjenvinningsanlegg for næringsavfall på Lyngås.