Lokalavisene jobber allerede beinhardt for å holde hjulene i gang. Regjeringens svar er å stikke kjepper i dem.

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, var det igjen med en lite hyggelig beskjed til folk som er glade i lokalavisa si: Det skal kuttes i støtten til aviser landet over.

Pressestøtten bidrar til at folk hver dag og i hver eneste krok av landet vårt får nyheter og informasjon fra sitt eget lokalsamfunn.

Det er ikke uten grunn lokalavisene kalles lokalsamfunnets «lim og lupe»: De bidrar til samhold og patriotisme ved å vise fram gladsakene i distriktet, de kikker makta i kortene, og de utfordrer virkelighetsforståelsen i riksavisene.

Uten lokalavisa og journalistene som jobber der, ville mange saker av stor betydning for lokaldemokratiet aldri blitt kjent for deg – og kanskje ikke blitt avdekket i det hele tatt.

Lokalavisene er en garantist for at innbyggerne får mulighet til å forstå og engasjere seg i samfunnet.

Men det koster penger.

Færre leser papiraviser, og aktører som Google og Facebook spiser av annonsemarkedet.

Den vanskelige økonomien i mediebransjen fører til nedbemanning og mindre satsing på kvalitetsjournalistikk.

For å hjelpe lokalavisene med å lage gode nettaviser og for å bidra til at avisene får beholde journalistene sine, er det nødvendig med forutsigbare og gode rammer.

Det vil regjeringen ta fra dem. I stedet for å øke potten til avisene i en krevende tid, vil de kutte om lag 20 millioner kroner.

Kuttet vil gå utover både lokal- og regionaviser og større, meningsbærende aviser.

Det er viktigere enn noen gang med en offensiv mediepolitikk for å bevare mangfoldet, språket og demokratiet.

Derfor vil Arbeiderpartiet gjøre det vi kan for å stoppe regjeringens kuttforslag.

I en tid der folk pepres med usann informasjon og det er vanskeligere enn noen gang å finne fram i informasjonsjungelen, skulle man tro det var fake news at regjeringen vil svekke lokalavisene.

Det er dessverre ikke det.