LINNESSTRANDA: Boligprosjektet Gartneriløkka på Linnesstranda ble godkjent etter at Lierpostens papiravis gikk i trykken, onsdag 12. oktober.

Beklageligvis ble saken lagt ut på Lierpostens og Drammens Tidendes nettsider lørdag morgen, uten at saken var oppdatert. Dermed sto det feilaktig i saken at prosjektet fortsatt ikke var godkjent. Lierposten beklager dette, og la lørdag formiddag inn en rettelse i nettsaken.

– Liten risiko

Interessen for boligene har vært stor, og alle de 14 leilighetene ble solgt før godkjenning var gitt.

Daglig leder i Pilares Eiendom, Håkon Arnstorp, opplyser til Lierposten at de har ansett et salg uten rammetillatelse som liten risiko, da dette er et prosjekt innenfor en ny reguleringsplan og uten dispensasjoner.

Vil klage på vedtaket

Lierposten har fått bekreftet at det vil komme klager på vedtaket fra naboer, som har flere innvendinger mot byggeplanene. Klagesaken vil dermed måtte behandles politisk av Planutvalget, som må vurdere om de tar klagen til følge, eller om den avvises.

Dersom klagen ikke tas til følge, vil saken bli oversendt fra kommunen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.