- Får ta en prat og høre hva de tenker

Av

Politikerne er overrasket, men avventende til fengselsplanene på Lierskogen.