Søker etter tilsvarende tomt som de allerede har: – Det pågår parallelle prosesser

Statsbygg annonserer etter egnede tomter for å bygge nytt fengsel. Tomta de selv eier, og som er lagt ut for salg på Lierskogen, ser ut til å oppfylle kriteriene.