LIERSKOGEN: Siden 2007 har det Lier-baserte blomsterfirmaet med hovedsete på Gjellebekk kjempet for å få justert markagrensen. Det har vært avgjørende for å bygge ut.

Hasteavgjørelse

Og tidligere denne uken kom beskjeden via stortingsrepresentant Trond Helleland fra Høyre, som mer eller mindre kunne bekrefte at Regjeringen sier ja til en grensejustering.

– Jeg har registrert at det har vært lokal enighet om dette, og at det fra Lier Høyre har vært sterkt påtrykk for å få fortgang i saken. Både kommunen og Fylkesmannen er enige om dette, og Regjeringen har som målsetting at slike beslutninger i større grad kan fattes lokalt, sa Helleland.

Bygger nytt

Allerede i 2004 så gründerbrødrene Ola og Erling Ølstad at lokalene på Gjellebekk ville bli for små. De har siden 2007 kjempet for å få til en grensejustering som vil muliggjøre et nødvendig nybygg. Det nye bygget vil bli på cirka 5000 kvadratmeter.

– Det har vært mye fram og tilbake, og det er klart at denne grensejusteringen er avgjørende for at vi skal kunne fortsette å vokse som bedrift, sier Ola Ølstad.

Sammen med bror Erling er han veldig glad for beslutningen.

Fra Europa til Norge

– Det betyr at vi kommer til å flytte deler av vår virksomhet som i dag er lokalisert i Europa, hjem til Lier, sier Erling Ølstad.

Høyres ordførerkandidat Gunn Cecilie Ringdal har presset hardt på Helleland for å få til en beslutning.

– Det er viktig å få tatt slike beslutninger slik at vi kan opprettholde trygge og gode bedrifter i Lier, sier hun.

Justeringen ved Mester Grønn gjør at cirka 12 mål frigjøres. Samtidig skal grensen lenger øst på Gjellebekk justeres slik at 14 mål blir tatt innenfor markagrensen.

Høyres Søren Falch Zapffe påpeker imidlertid at partiet har som mål å få til en ny grensejustering også i dette området i forbindelse med kommende kommuneplanrevisjon.

Ny justering

– Mitt hovedbudskap er at markagrensen bør flyttes inn til Hakavikledningen, men at man bør ta hensyn til friluftsinteresse rundt Småvanna, sier han.