NAV flytter til Tranby

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nav flytter sitt kontor fra Fosskvartalet i Lierbyen til Dølasletta på Tranby.

DEL

LIERBYEN/TRANBY: Å flytte Nav-kontoret fra sentrum og kollektivknutepunktet Lierbyen til Tranby, skjer imidlertid ikke uten reaksjoner.

- Ikke optimalt

Rådmann Hans-Petter Christensen erkjenner at Tranby ikke er førstevalget.

– Med tanke på tilgjengelighet via offentlig kommunikasjon ser jeg at Tranby ikke er den optimale plasseringen av NAV-kontoret. Men vi må forholde oss et statlig anbudsregelverk, og med de kriterier vi hadde, var det ikke egnede lokaler i Lierbyen, sier han til Lierposten.

I mai 2016 flytter derfor rundt 40 NAV-ansatte inn i nyoppussede lokaler på Dølasletta.

Etter en omorganisering vil imidlertid flyktningtjenesten, rus/psykiatri og boligtildeling fortsette sin virksomhet i Lierbyen. Det vil også bli etablert løsninger som skal sikre et delvis tilbud i Lierbyen.

– Vi kommer til å bidra med økt informasjonsmulighet på servicetorget i rådhuset, samt at det vil bli etablert en type samtalerom i Lierbyen hvor NAVs personell kan betjene publikum, sier Christensen.

I tillegg har NAV et prosjekt med mål om at flere og flere tar i bruk de digitale tjenestene.

– Meningsløst

Flyttingen har skapt reaksjoner både blant brukere, ansatte og blant de lokale politikerne:

– Jeg synes ikke dette er noen god løsning. Kommunikasjonsmessig sett er det jo helt meningsløst. Det virker på meg som om Nav er mest opptatt av at folk ikke skal komme på kontoret, sier Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Han mener signalene fra det politiske Lier har vært tydelige, og ønsker en forklaring på hvorfor de ikke er fulgt.

– Det er gitt klare signaler om at Dølasletta er en dårlig løsning, og at Lierbyen er det mest aktuelle. Dette er garantert et spørsmål som vil bli diskutert i neste formannskapsmøte, sier han.

– Ivaretar brukerne

Konstituert NAV-leder Jan Kåre Melsæther lover at brukerne skal få sine rettmessige tjenester:

– Jeg er ikke i tvil om at vi skal klare å ivareta brukernes interesser, og gi de god veiledning uansett hvor vi er lokalisert. Vi utvikler oss IKT-messig, og det stadig flere brukere som ikke har behov for å komme til oss. Samtidig må vi sikre oss at vi gir mulighet for dem som trenger en samtale, sier han.

Artikkeltags