Stedsutvikling: – Håper vi ser endring alt i 2020

– Det er avgjørende at vi har et godt samarbeid med private aktører for at vi skal komme oss videre, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.