For få lærere i Lier-skolen – vil koste over ni millioner å oppfylle kravet

Lierskolen mangler 13,5 årsverk for å oppfylle lærernormen. Det vil koste i overkant av ni millioner kroner, og er en av de store økonomiske utfordringene kommunen står overfor.