Knapt flertall sa ja til fradeling av skogseiendom

Med 25 mot 24 stemmer vedtok kommunestyret at skogen kan fradeles fra resten av eiendommen.