Valget av ordføreren og varaordføreren strider mot den nye kommuneloven – må velges på nytt i neste møte

Det har oppstått forvirring i etterkant av tirsdagens konstituerende kommunestyremøte. Valget av ordfører og varaordfører ble ikke gjennomført i henhold til den nye kommuneloven. Derfor blir det et nytt og bekreftende valg med håndsopprekning i det neste ordinære kommunestyremøtet.