Vil at også barn i fattige familier skal få barnetrygd

– Ille, diskriminerende og smålig, mener SV-politiker Ninnie Bjørnland i Lier om at barn i lavinntektsfamilier ikke får barnetrygd. Nå håper hun kommunestyret endrer praksisen.