Gunn Cecilie fortsetter som ordfører

Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har inngått en samarbeidsavtale i Lier. Dermed har de sikret seg et flertall i kommunestyret.