Har lagt ned over 100 dugnadstimer - forvandlet gammel låve til moderne hesteklinikk

Gartnerskolens gamle lager på Jensvollen er om få dager omgjort til Liers første hesteklinikk.