Livreddende elevbedrift

Av

– Vi ønsker å hjelpe mennesker.