Trengte tips til tempel-tomt

Lier kommune har fått henvendelse om det finnes aktuelle tomter i kommunen hvor det kan bygges et buddhistisk tempel.