Dette var januars desidert dyreste eiendom

Enda en måned er tilbakelagt. Sivilforsvarstomta på Lierskogen ligger på pristoppen for eiendommer som ble omsatt i januar.