Øker kommunebudsjettet med 91 millioner: – Ikke noe vi kan gjøre hvert år

Torsdag la rådmann Bente Gravdal fram kommunebudsjettet for 2020. Totalt er det lagt opp til en økning på neste års budsjettramme på 91,5 millioner kroner, sammenlignet med 2019-budsjettet.