LIER: Tidligere i år fikk Lier kommune 300.000 kroner i innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud.

Kommunen ønsket å senke terskelen for å gi innspill i kommuneplanprosessen, og har sammen med selskapet Mapic utviklet applikasjonen - og nettsiden - MittLier.

Alle innspill tas med videre

Der kan du ved et par klikk gi dine innspill til kommunen.

– Som en del av arbeidet med den nye kommuneplanen håper vi at flest mulig liunger laster opp bilder, ideer og tanker om hva vi trenger i Lier – og hva vi må beholde. Alle tas imot og legges inn i MittLier-kartet og vurderes videre av de som jobber med kommuneplanprosessen i kommunen, sier kommunikasjonsrådgiver Erik Modal i Lier kommune.

Slik bruker du appen:

Gå inn på appen eller nettsiden, sett markøren på det stedet du ønsker å belyse, og skriv inn innspillet ditt.

Du kan også legge ved et bilde, tegning eller video som illustrerer forslaget ditt - og send inn.

Kartet oppdateres umiddelbart.

Sett markøren på det aktuelle stedet på kartet og legg inn dine innspill.

Du kan også tagge bildene på Instagram med #mittlier, så vises bildet i Lier kommunes mediefeed.

 

Et viktig dokument

Kommuneplanen for Lier skal være det plandokumentet kommunen styrer etter i årene fremover.

– Det er på en måte hovedplanen for hvordan vi ønsker at Lier kommune skal se ut og utvikles i årene fremover, og være styrende for bruk og vern av arealer i kommunen, sier Modal.

Og legger til at kommuneplanen skal inneholde mål for utvikling og arealdisponering i kommunen.

– Samfunns- og tjenestedelen inneholder utviklingstrekk og utfordringer for samfunnsutviklingen generelt og for kommunens tjenesteyting, mens arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og består av et plankart med bestemmelser som hører til, forklarer kommunikasjonsrådgiveren.

 

Flere muligheter til å påvirke

Å bruke den nye appen eller nettsiden er imidlertid bare én av flere måter du kan påvirke prosessen fremover.

– Man kan også sende inn forslag på epost til postmottak@lier.kommune.no, og det blir flere andre muligheter for å gi innspill utover i året, enten det er fysiske møteplasser eller grupper der kommuneplanens samfunnsdel blir diskutert, sier Modal.

Det legges også opp til at kommuneplanen blir tema under De unges kommunestyremøte – både til høsten og våren 2018, slik at stemmen til de yngste også skal bli hørt.

Her finner du nettsiden mittlier.no, og her finner du selve applikasjonen. Og kommuneplanen kan du lese mer om her.