– Vi gir oss ikke med denne saken før det er rydda

Kommunen har fått flere henvendelser om rot og skrot som står lagret langs Vestsideveien på Meren. Eieren av eiendommen er fortvilet fordi han blir bedt om å rydde opp i skrotet han hevder ikke å ha noen befatning med.