Tittel på privat vedtak lå ute med fullt navn i kommunens postlister – i ti måneder

Kommunen har skjerpet rutinene i etterkant av hendelsen.