4000 har svart – ønsker tusen til

Mange har tatt LiRe-undersøkelsen, og det er ikke for sent å bli med.