I kommunestyret 23. mai i år ble det vedtatt å bygge en ny brakke for undervisning ved Høvik skole for bruk fra høsten 2017; kostnaden er ca. 26 millioner.

Byggherre er Lier Eiendomsselskap kommunalt foretak.

FrP sitt forslag var å flytte Lier voksenopplæring og på den måte frigjøre plass til elevene på Høvik skole.

Alle er enige i at grunnskole er viktig. Men det betyr ikke at alle andre byggesaker er uviktige.

Saken om utvidelse på Høvik skole gjelder ikke bare prioritering av skole, men også viktige prinsipper vedrørende likebehandling og kommunens respekt for innbyggerne.

Som følge av svak saksbehandling i Lier kommune aksepterer det politiske flertallet i Lier kommune at alminnelige regler om saksbehandling settes til side når det gjelder Høvik skole.

Saksbehandlingsregler som skal sikre naboens interesser, likebehandling av søkere etc.

Det går kun noen uker fra saken presenteres for formannskapet til det er vedtatt å igangsette bygging.

Så skal saken i etterkant behandles av planutvalget.

Utengen transport AS er en seriøs transportbedrift og en betydelig arbeidsgiver.

I kommunestyremøtet 23. mai ble det enstemmig, og uten debatt, vedtatt å godkjenne reguleringsplanen som sikrer utvidelse av anlegget til Utengen Transport AS på Gjellebekk.

For Utengen AS var saksbehandlingstiden ca. 10 år.

Våren 2016 vedtok det politiske flertallet i Lier at det skulle være asylmottak for unge menn på nedlagte Frogner sykehjem på Egge.

Også i denne saken var det angivelig så hastverk at forvaltningslovens bestemmelser om forsvarlig saksbehandling i forvaltningen, hensyntagen til naboer med mer måtte settes til side.

Etter noen uker med uro og bekymring for naboene på Egge, så viste deg seg at UDI likevel ikke hadde behov for et asylmottak på Frogner sykehjem.