Et risikabelt ultimatum

Oda Strand er kommunestyrerepresentant for Lier Høyre.

Oda Strand er kommunestyrerepresentant for Lier Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I Tove Hofstads innlegg i Lierposten den 2. juli kan det se ut som at Lier kommune ikke har vedtatt å ta imot mer enn ti flyktninger totalt. Det er feil.

DEL

I det siste kommunestyret før sommeren ba IMDi Lier kommune om å bosette flere flyktninger for 2015 enn de 30 flyktningene Lier kommune har vedtatt å ta imot fra før av.

Det kom opp to forslag til debatt i kommunestyret. Rådmannens forslag gikk ut på å ta inn ti ekstra flyktninger i 2015 med vanlig økonomisk inndekning og å vurdere videre inntak for 2016-2017 i november.

I dette forslaget var kommunens kapasitet (som blant annet omhandlet boliger) til å ta i mot flyktningene utredet. Dette forslaget ble vedtatt med Høyre, FrP og Sp i flertall (FrP stemte slik etter at deres forslag falt).

Det andre forslaget, som falt, var fra Ap, Venstre, SV og KrF. Det gikk ut på å ta imot 41 ekstra flyktninger i 2015 og 59 flyktninger i 2016, men med et krav om full kostnadsdekning, noe jeg tolker slik at staten dekker alle kostnader.

Lier og andre kommuner burde ta ansvar for flyktninger, skriver Hofstad i sitt innlegg. Store Norske Leksikon definerer ansvar som «forpliktelse til å stå til rette, gjøre rede, bære utgiftene for noe». Å ta ansvar innebærer muligens det å lage en realistisk plan for å kunne hjelpe til.

Rådmannsteamet kunne forsikre oss om at vi hadde kapasitet til å hjelpe ti flyktninger ekstra. Det å undersøke hva man har kapasitet til, er å ta ansvar. Høyre fant det for usikkert å gå god for et antall mennesker som fagkyndige i administrasjonen mente at man ikke kunne integrere og bosette i Lier-samfunnet på en god nok måte.

Forhåpentligvis har vi mer fakta på bordet i november, og for min egen del kan det gjerne tas inn mange flere flyktninger så lenge det lar seg forsvare med en faglig vurdering. 

Venstres Tove Hofstad skriver at det er trist at kroner og øre skal bli en del av en sak om mennesker og liv. Det er det vanskelig å være uenig i. Men det er virkeligheten. Vi må ta utgangspunkt i den harde faktaen for å finne løsninger.

Forøvrig har blant annet Venstre gjort kroner og øre til et ultimatum ved å forutsette full statlig kostnadsdekning for å ta imot ekstra flyktninger.

Jeg finner det vanskelig å forsvare dette ultimatumet.

Ap, Venstre, SV og KrF tok forbehold om å få full statlig kostnadsdekning uansett om vi trengte den. Når det er utredet at man har kapasitet til å hjelpe ti til, burde man ta det ansvaret uavhengig om man får full kostnadsdekning eller ei. Det er også vanskelig å definere hva full kostnadsdekning betyr.

Å stille et slikt ultimatum er risikabelt. Det kunne kanskje endt med at man ikke tok i mot noen ekstra flyktninger i 2015, og ingen i 2016.

Hofstad uttrykt misnøye med møteledelsen. Jeg setter pris på og forventer at vi utøver ytringsfrihet i kommunestyresalen. Hva man bruker tiden sin til på talerstolen blir opp til representantene, så lenge de holder seg til kommunestyrets regler. Om man bruker den for å gjenta samme budskap eller forskjellige budskap får være deres sak.

Ordførers oppgave er ikke å lede debatten, men å lede møtet og å påse at det skjer i ordnede former. For eksempel kan det være at taletid og og andre interne regler i kommunestyret blir overholdt. Jeg kan ikke huske at Hofstad sa noe om dette i møtet, men ved formelle møteledelsesfeil har man anledning til å kommentere det underveis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags