I helgen tennes nesten alle julegranene

I løpet av et par dager skal det bli lyst godt opp i hele kommunen.