(Nettavisen)

– Bruken av melatonin har økt mye over flere år, og økningen fortsetter i 2023, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til Nettavisen.

Tall de har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en økning på 20 prosent i legemiddelbruken, justert for befolkningsøkningen fra 2022 til 2023.

Apotekstatistikken Nettavisen har fått tilsendt, viser også at vi bruker mer legemidler enn noen gang.

Melatonin er et hormon som dannes i hjernen og som kroppen trenger for å regulere døgnrytmen. Kosttilskudd med melatonin kan forsøkes for å lette innsovning. Det kan kjøpes reseptfritt av folk som sliter med insomni.

FHI advarer

Børge Sivertsen er professor i psykologi, spesialist i søvnsykdommer og forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han tror det at flere nordmenn enn før bruker melatonin over lang tid kan få negative konsekvenser på sikt.

– FHI er svært skeptisk til denne utviklingen. Melatonin har overtatt markedet for søvnmedisiner. Noen vil hevde at melatonin er ufarlig fordi det er et hormon som produseres naturlig i kroppen. Men det er ikke forsket nok på bivirkningene, sier Sivertsen til Nettavisen.

Sivertsen påpeker at legemiddelet kan være effektivt mot døgnrytmeforstyrrelser og jetlag. Problemene oppstår når det brukes for alminnelige søvnplager, mener han.

– Melatonin skal ikke brukes på den måten. Det å tilføre kroppen melatonin, kan dessuten redusere kroppens evne til å produsere stoffet over tid. Det er en lettvint løsning, advarer Sivertsen.

Dobling av barn og unge

Det er ikke bare voksne som sliter med søvn. Bruken av sovemidler hos barn og unge har økt kraftig de siste ti årene. Mer enn dobbelt så mange barn brukte reseptbelagte sovemidler i 2021 som ti år tidligere.

Totalt har antall brukere i aldersgruppa 0–19 år økt fra 11 326 i 2012 til 28 508 i 2021, som er det siste året FHI har tilgjengelig statistikk for.

– Vi ser at sovemedisin brukes av unge i større grad enn før. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor det er slik. Men det er en urovekkende utvikling, sier Sivertsen.