Varsler innsigelse på det meste i kommuneplanen

Kommunen får litt av jobb når den nå skal mekle om alle de varslede innsigelsene til kommuneplanen.