– Klare mangler i saksdokumentene

Venstres Tove Hofstad reagerer sterkt på at vesentlige opplysninger er utelatt fra saksframstillingen.