Ønsket å bosette mindreårige flyktninger, men fikk blankt nei

SVs Ninnie Bjørnland oppfordret til dialog med IMDi for å ta imot flere enslige mindreårige flyktninger. Svaret overrasket.