Psykolog: – Kan du sjekke av på disse tre boksene, er det stor sannsynlighet for at du vil få det bedre

Snart ruller Lier kommune ut et program for å bedre liungers mentale sunnhet.