Pasient fikk ikke forsvarlig helsehjelp: – Det er bare å beklage

Da den demente kvinnen ble syk rett før jul i fjor, ble hun ikke tilstrekkelig fulgt opp av de ansatte ved Liertun. Fylkesmannen og pasient- og brukerombudet mener det var påtrykk fra pårørende som førte til at kvinnen fikk nødvendig legehjelp.