Folkemøte om Gullaug

Planarbeidet for utbygging av Gullaug-halvøya er i gang.