GIFSTAD: Det ble klart etter siste møterunde. Et enstemmig formannskap og flertallet i tjenesteutvalget gikk inn for å iverksette et forprosjekt for å etablere bemannede boliger for voksne autister ved Gifstadbakken 9.

Bruken av Gifstadbakken 10 og Dagsenteret skal imidlertid opprettholdes med samme målgruppe som de har i dag, men i vedtaket heter det at «man forutsetter en utvidet bruk av arealene for dagsenteret og sansehagen på kveldstid og i helger for beboere i Giftstadbakken 9 og 10.»
 

Positiv mulighetsstudie

En gruppe bestående av Stig Bergmann, Wenche Amundsen, Eli Torkildsen og Hege Jensen, virksomhetsleder Ytre og Øvre Bofelleskap, har hatt idédugnad og fått en mindre gruppe til å gjennomføre en mulighetsstudie om framtidig bruk av Gifstadbakken 9.

I deres utredning heter det blant annet:

«Vi ser for oss store muligheter; området er vakkert, gir rom for å utnytte omgivelsene til å lage et aktivt og utviklende bomiljø for flere av våre beboere som i dag, ikke bor dårlig, men har mye begrenset i sin hverdag. Vi ser for oss Gifstadbakken 9 som en ressursbolig, med et kompetent og aktivt fagmiljø.»
 

Ønsket boliger til flyktninger

I tjenesteutvalget stemte SV for å benytte leilighetene til boliger for flyktninger, men forslaget fikk kun én stemme.

Også i formannskapet ble spørsmålet om bruk av leilighetene til flyktninger drøftet, men ingen fremmet noe formelt forslag om dette. Aps Tonje Evju mente dessuten at salg av leilighetene hadde vært vurdert i altfor liten grad, men valgte likevel å stemme ja til forprosjektet.